thousand (3 zeros)
lakhs (5 zeros)
million (6 zeros)
crore (7 zeros)
billion (9 zeros)
trillion (12 zeros)
lakh crore (12 zeros)