block by rveciana 6832422

Crisi sísmica de la costa de Vinaròs

Full Screen

Aquesta animació representa els sismes davant la costa de Vinaròs des de mitjans de setembre.

L’estrella indica la posició aproximada de la planta Castor, situada segons les diferents fonts a 22 quilòmetres de la costa davant de Vinaròs. Els números dins els cercles representen la magnitud del sisme en l’escala de Richter.

Les dades de les magnituds i epicentres estan tretes de la pàgina de l’Institut Geològic de Catalunya.

Entrada al blog per entendre la part tècnica.

index.html

data.json

get_data.py